Spørretimespørsmål fra Knut Aarvelta (A) til justisministeren


Besvart: 30.11.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Knut Aarvelta (A)

Spørsmål

Knut Aarvelta (A): "Lensmannskontorene i Bergen har store restangser når det gjelder bidragsinnkreving. Det arbeides derfor med å overføre disse sakene til bidragsfogden.

Hvilken bemanningsøkning må til hos bidragsfogden for å kunne ta disse sakene, og hva må til for at lensmannskontorene kan beholde innkrevingen?"


Les hele debatten