Spørretimespørsmål fra Kåre Kristiansen (KrF) til finansministeren


Besvart: 30.11.1988 av finansminister Gunnar Berge

Kåre Kristiansen (KrF)

Spørsmål

Kåre Kristiansen (KrF): "Den svenske finansminister har lansert et nytt skattesystem som synes velegnet også for oss.

Vil finansministeren snarest oppnevne en spesiell arbeidsgruppe med det mandat å holde oss løpende ajour med utredning og eventuell gjennomføring av dette system i Sverige, og med sikte på å gjennomføre et liknende i Norge?"


Les hele debatten