Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til sosialministeren


Besvart: 30.11.1988 av sosialminister Tove Strand

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Sosialministeren reknar med at dei sinnslidande skal vere ute av fengsla innan utgangen av 1989. Ved Sandviken sjukehus i Bergen står to avdelinger ferdige til å ta imot slike pasientar, men dei står i fare for ikkje å bli opna fordi fylkeskommunen manglar pengar til drifta.

Kva vil sosialministeren gjere med dette?"


Les hele debatten