Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren


Besvart: 30.11.1988 av sosialminister Tove Strand

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "I forbindelse med behandling av budsjettet i Finnmark fylke er det foreslått å redusere antall sykestueplasser fra 109 til 45. Sykestue- plassene er å anse som sykehusenes "forlengede arm". I tillegg er det kuttet ned på antall plasser ved Hammerfest sykehus. I dag har Finnmark 2,4 syke- husplasser pr. innbygger, mens normen er 4,5 plasser.

Mener sosialministeren at det er forsvarlig å redusere normtallet i Finnmark ytterligere?"


Les hele debatten