Spørretimespørsmål fra Ragnhild Barland (A) til samferdselsministeren


Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 30.11.1988 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Ragnhild Barland (A)

Spørsmål

Ragnhild Barland (A): "Stortinget vedtok i juni i år at den lokale persontrafikken på jernbanestrekningen Porsgrunn - Tinnoset legges om fra det tidspunkt Sam- ferdselsdepartementet bestemmer. Før omleggingen kan finne sted, må imidlertid deler av fylkesvegen Skien - Valebø - Noragutu utbedres. Det skjedde en drastisk ruteendring 29. mai 1988, og NSB har planer om ytter- ligere reduksjoner neste år.

Mener statsråden at dette er i samsvar med Stortingets vedtak?"


Les hele debatten