Spørretimespørsmål fra Anders Talleraas (H) til statsministeren


Spørsmålet er trukket tilbake

Anders Talleraas (H)

Spørsmål

Anders Talleraas (H): "Den offentlige skipseksportkampanjen i 70-årene påførte Den norske stat tap i størrelsesorden 3 milliarder kroner. Høyre har bedt Regjeringen vurdere forholdene omkring forhåndsvurdering og ansvarsfordeling. I brev fra statsminister Gro Harlem Brundtland 10. april 1987 ble en slik vurdering lovet sommeren 1987, i meldingen om Garanti-Instituttets virksomhet for 1986

Hvorfor holder ikke statsministeren det hun lover?"

( trukket)


Les hele debatten