Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til landbruksministeren

Datert: 13.02.1997
Besvart: 19.02.1997 av landbruksminister Dag Terje Andersen

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): Dei nye fforskriftene om spreieareal i landbruket har vekt stor diskusjon.

Vil statsråden trekkja desse tilbake etter at også miljøstyresmakter, som fylkesmannen i Rogaland, har stilt seg skeptisk til miljøeffekten i forskriftene?


Les hele debatten