Spørretimespørsmål fra Borghild Røyseland (KrF) til utenriksministeren


Besvart: 07.12.1988 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "Private organisasjoner i Norge som f.eks. Kirkens Nødhjelp ønsker å gå inn og gi humanitær bistand til befolkningen i Romania.

Vil utenriksministeren ta initiativ overfor myndighetene i Romania og medvirke til at disse aksepterer at landet tar imot humanitær bistand fra private organisasjoner og andre i vårt land, slik som det f.eks. skjer overfor Polen?"


Les hele debatten