Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 07.12.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Ei norsk bedrift har utvikla isolasjonsplater, berekna på vegar, jernbane og annan markisolering, som ikkje inneheld gassar som bryt ned osonlaget.

Vil det bli satt i verk tiltak, eventuelt eit snarleg forbod mot oson- nedbrytande isoleringsplater, slik at vi får ein rask overgang til dei miljøvenlege?"


Les hele debatten