Spørretimespørsmål fra Ingrid Nylund (A) til næringsministeren


Besvart: 07.12.1988 av næringsminister Finn Kristensen

Ingrid Nylund (A)

Spørsmål

Ingrid Nylund (A): "Tilveksten av nye arbeidsplasser her i landet skjer stort sett i små- bedrifter og nyetableringer. Ifølge Dagens Næringsliv 30. november 1988 skal Etablerersentret A/S i Oslo legges ned. Senteret har i løpet av et par års tid bidratt til 300 bedriftsetableringer rundt om i landet.

På hvilken måte mener næringsministeren at vi best kan yte nødvendig rådgivning for nyetablerere?"


Les hele debatten