Spørretimespørsmål fra Helga Haugen (KrF) til næringsministeren


Besvart: 07.12.1988 av næringsminister Finn Kristensen

Helga Haugen (KrF)

Spørsmål

Helga Haugen (KrF): "Ifølge Stavanger Aftenblad 26. november 1988, var det ved avvikling av messe for miljøteknologi i Herning i Danmark nylig, hvor de andre nordiske land var representert, ingen norske utstillere.

Hva vil Regjeringen gjøre for å stimulere utviklingen av norsk miljø- teknologi og for at dette også kan vises utad?"


Les hele debatten