Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren


Besvart: 07.12.1988 av sosialminister Tove Strand

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Ved Hjemmet for Døve, Andebu, har man i 1987 med departementets godkjennelse av det økonomiske grunnlaget gjennomført en nedleggelse av et bo- og treningsprosjekt for 4 døve med tilleggshandicap (prosjekt 86) og overført beboerne til en avdeling for 11 beboere.

Finner departementet det som her har skjedd å være i overensstemmelse med retningslinjene for HVPU-reformen?"


Les hele debatten