Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren


Besvart: 07.12.1988 av sosialminister Tove Strand

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "I midten av desember skal det avholdes en internasjonal konferanse i Geneve angående godkjenning av bestrålt mat.

Vil Norge på denne konferansen ta til orde for et absolutt krav om merking av bestrålte matvarer?"


Les hele debatten