Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til sosialministeren


Besvart: 07.12.1988 av sosialminister Tove Strand

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Noen kommuner i landet gir tilskudd ved adopsjon eller gir adgang til skattefritak for utgifter i forbindelse med adopsjon.

Vil statsråden medvirke til at det blir mer lik praksis uavhengig av bosted?"


Les hele debatten