Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til samferdselsministeren


Fremsatt av: Astrid Fagernes ()
Besvart: 07.12.1988 av samferdselsminister William Engseth

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Ved bl.a. Zurich lufthavn er det lagt ut informasjonsbrosjyrer med oversikt over tilgjengelige fasiliteter for funksjonshemmede. Noe til- svarende finnes ikke i Norge. Fylkesrådet for funsksjonshemmede i Akershus har nylig henvendt seg til Luftfartsverket om dette.

Vil samferdselsministeren følge opp saken?" (Tatt opp av Astrid Fagernes)


Les hele debatten