Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 07.12.1988 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Voksenopplæringen i videregående skole blir nedprioritert i mange fylker. I Vestfold er den foreslått avviklet. Sektortilskuddet innebærer midler til voksenopplæring, da dette bl.a. er beregnet ut i fra et antall personer i de forskjellige aldersgrupper.

Hva kan statsråden gjøre for å sikre dette tilbudet?"


Les hele debatten