Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

Om hvordan statsråden vil følge opp idrettsstrategien som Solberg-regjeringen la frem i september og som skal bidra til å styrke idretten etter pandemien

Datert: 21.10.2021
Besvart: 27.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Tage Pettersen (H)

Spørsmål

Tage Pettersen (H): Solberg-regjeringen la i september frem en idrettsstrategi som skal bidra til å styrke idretten etter pandemien. I strategien presenteres tiltak som på kort sikt skal bidra i arbeidet med å gjenoppta aktiviteten. Det er viktig å sikre at pandemien ikke fører til økte sosiale forskjeller i deltakelse. I tillegg presenterer strategien tiltak som skal bidra til mangfold og inkludering. Samlet ble det disponert 179 mill. kroner til idrettsformål gjennom tiltak i strategien.

Hvordan vil statsråden følge opp strategien?


Les hele debatten