Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til utenriksministeren


Besvart: 11.01.1989 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Norges Fotballforbund har sagt nei til en sponsoravtale med Shell. Utkastet til avtalen skal ha vært forelagt Utenriksdepartementet før den endelige avgjørelsen ble tatt, uten at departementet har hatt noen innvendinger til den.

Finner ikke Utenriksdepartementet grunn til å gi politiske råd i forbindelse med en slik sak?"


Les hele debatten