Spørretimespørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

Om statsråden vil oppheve forbudet mot pelsdyrhold, eller om Senterpartiet har tapt dette i regjeringsforhandlingene

Datert: 21.10.2021
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Lene Westgaard-Halle (H)

Spørsmål

Lene Westgaard-Halle (H): I flere omganger har Senterpartiet tatt til ordet for at nedleggelsen av pelsdyrnæringen var et politisk spill. Statsråden selv har i Nordlys i mars 2019 lovet å reversere vedtaket. Allikevel er dette ikke nevnt i Hurdalsplattformen.

Kan vi tolke det dithen at Senterpartiet har tapt dette i forhandlingene, eller vil statsråden oppheve forbudet mot pelsdyrshold?


Les hele debatten