Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til utenriksministeren


Spørsmålet er trukket tilbake

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Sovjets tallmessige overlegenhet i konvensjonelle våpen har vært hovedargumentet i NATO for å modernisere taktiske atomvåpen. Gorbatsjovs tale i FN varsler ensidige sovjetiske reduksjoner med 1/2 million soldater, 10 000 tanks, over 8 000 artillerivåpen og åtte hundre kampfly.

Bør disse ensidige sovjetiske nedrustningstiltakene få følger for NATOs planer om å modernisere sine taktiske atomvåpen?"

( trukket)


Les hele debatten