Spørretimespørsmål fra Dag Jostein Fjærvoll (KrF) til miljøvernministeren


Besvart: 11.01.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Spørsmål

Dag Jostein Fjærvoll (KrF): "Statens Forurensningstilsyn (SFT) rapporterer om et stigende antall ulovlige akuttutslipp fra norske bedrifter. Slurv i produksjonen eller i driften av renseanlegg er viktige årsaker til dette. Mange utslipp rapporteres heller ikke.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for at industrien på en bedre måte overholder de fastlagte vilkår for utslipp?"


Les hele debatten