Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til olje- og energiministeren

Datert: 11.02.1997
Besvart: 19.02.1997 av olje- og energiminister Ranveig Frøiland

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): I samband med arbeidet for å effektivisere drifta av overføringsnettet i kraftforsyninga kan det bli snakk om endring i nettdrifta.

Vil statsråden syte for at det nasjonale nettet for overføring av kraft (sentralnettet) ikkje vert mindre enn i dag, men blir oppretthalde minst med noverande omfang og kanskje utvida, slik at heile landets kraftforsyning vert knytt saman til eit felles nett, med utjevna overføringspris mellom landsdelane?


Les hele debatten