Spørretimespørsmål fra Petter Thomassen (H) til forsvarsministeren


Besvart: 11.01.1989 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Petter Thomassen (H)

Spørsmål

Petter Thomassen (H): "Forsvaret skal i 1989 starte opp med omfattende anleggsarbeid i Bodø. Prosjektmaterialet synes utarbeidet med sikte på kun ett anbud i størrelses- orden 800 millioner kroner. Dette er så stort at det vil være umulig for lokale bedrifter å inngi anbud.

Vil forsvarsministeren medvirke til at anbudsmaterialet blir tilrette- lagt slik at også lokale, mindre bedrifter gis en rimelig mulighet til å delta i anbudskonkurransen?"


Les hele debatten