Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

Om statsministeren er bekymret for økonomien til vanlige folk, og om hva regjeringen har tenkt å gjøre for å lette situasjonen for vanlige folk nå når utgiftene øker på alle områder, noe som gir utfordringer for mange familier og enkeltpersoner

Datert: 27.10.2021
Besvart: 27.10.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Det er svært vanskelige tider for mange økonomisk. Strømregningene øker og er – i hvert fall noen dager – rekordhøye. Mange gruer seg til å få disse til forfall. Likevel velger denne regjeringen å fortsette den spesielle politikken med å ta dyrebar kraft fra land og sende ut til plattformene, noe som på sikt kommer til å gjøre dette enda verre.

Diesel- og bensinprisene er skyhøye, og spørsmålet er om de blir enda høyere hvis avgiftsøkninger som den forrige regjeringen la inn, fortsetter.

Matvareprisene er sterkt økende. Råvareprisene internasjonalt er skyhøye, og man er også redd for kunstgjødseltilgangen når vi nå etter hvert skal inn i en ny våronn.

På toppen av dette er rentene på vei opp.

Mange økonomer er nå bekymret for økonomien til vanlige folk, og på Fattighuset melder de om at de er bekymret for at det kommer til å bli flere som må ty til hjelp derfra.

Vi nærmer oss også jul, med alle de utfordringene det vil gi.

Samtidig som lommebøkene til vanlige folk blør, håver staten inn penger – gjennom olje og gass og gjennom avgifter og moms. Equinor, som i dag varsler et kjemperesultat for 3. kvartal, over 80 mrd. kr, betaler rekordmye i skatt til staten.

Er statsministeren bekymret for økonomien til vanlige folk? Hva har regjeringen tenkt å gjøre for å lette situasjonen for vanlige folk nå når utgiftene øker på alle områder, noe som gir utfordringer for mange familier og enkeltpersoner?


Les hele debatten