Spørretimespørsmål fra Asbjørn Andersen (A) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 11.01.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Asbjørn Andersen (A)

Spørsmål

Asbjørn Andersen (A): "Flere kommuner med dårlig økonomi har fått store problemer med statens etterberegning av tilskudd til folketrygden for 1987-88. Man ser seg ikke i stand til å dekke dette innenfor vedtatte budsjettrammer.

Ser kommunalministeren noen mulighet til å hjelpe dissse kommunene f.eks. ved rentefri betalingsutsettelse?"


Les hele debatten