Spørretimespørsmål fra Ragnhild Barland (A) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 11.01.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Ragnhild Barland (A)

Spørsmål

Ragnhild Barland (A): "I et oppslag i Telemark Arbeiderblad 1. desember 1988 hevdes det at fire vernede verksteder for psykisk utviklingshemmede skulle fra nyttår overføres fra Sosialdepartementets budsjett til arbeidsmarkedsmyndighetene. Departementet har nå gitt beskjed om at overføringene utsettes inntil videre.

Hva er grunnen til utsettelsen?"


Les hele debatten