Spørretimespørsmål fra Kåre Kristiansen (KrF) til justisministeren


Besvart: 11.01.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Kåre Kristiansen (KrF)

Spørsmål

Kåre Kristiansen (KrF): "Innen politiet reageres det på at de nye, spesielle etterforsknings- organer for vurdering av straffbare forhold innen politiet, går ut over sin kompetanse når det gransker og uttaler seg om interne arbeidsrutiner, opp- læring, budsjettprioritering m.v.

Mener justisministeren at denne kritikk er berettiget og hva vil eventuelt være hennes reaksjon på den?"


Les hele debatten