Spørretimespørsmål fra Kjell Edvard Helland (A) til sosialministeren


Besvart: 11.01.1989 av sosialminister Tove Strand

Kjell Edvard Helland (A)

Spørsmål

Kjell Edvard Helland (A): "Igjennom media har vi blitt gjort kjent med at Sør-Trøndelag fylke har besluttet å stenge en avlastningsavdeling for psykisk utviklingshemmede ved Halsetheimen. En beslutning som skaper uante problemer for de berørte og deres familier.

Hva kan statsråden gjøre for at fylket fortsatt ivaretar det ansvar de er pålagt, når det gjelder de psykisk utviklingshemmede?"


Les hele debatten