Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til kommunal- og distriktsministeren

Datert: 03.11.2021
Spørsmålet er trukket tilbake

Mari Holm Lønseth (H)

Spørsmål

Mari Holm Lønseth (H): Nye EØS-regler for regional statsstøtte trer i kraft ved nyttår. Norge må få godkjent ny ordning i samsvar med nytt regelverk. I Prop. 1 LS (2021–2022) varslet regjeringen Solberg at de i hovedsak ville videreføre ordningen. En viktig endring er at regjeringen Solberg var tydelig på at sammenslåtte kommuner med ulike soner skulle beholde ulike satser også etter sammenslåingen.

Vil dere videreføre Norges posisjon som Solberg-regjeringen slo fast, om at sammenslåtte kommuner skal få beholde samme sats som før sammenslåingen?


Les hele debatten