Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om bruk av engelsk i høyere utdanning og forskning og hvorvidt statsråden mener at alle internasjonale forskere og undervisere skal kunne flytende norsk og kjenne norsk kultur før de kan forske og undervise ved norske universitet og høyskoler

Datert: 03.11.2021
Besvart: 10.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Kari-Anne Jønnes (H)

Spørsmål

Kari-Anne Jønnes (H): Jeg viser til statsrådens svar på mitt skriftlig spørsmål nr. 111 (2021–2022) angående bruk av engelsk i høyere utdanning og forskning.

Mener statsråden at alle internasjonale forskere og undervisere skal kunne flytende norsk og kjenne norsk kultur før de kan forske og undervise ved norske universitet og høyskoler, og hvordan vil statsråden sikre dette uten at det svekker ambisjonene om utdanning og forskning på et høyt internasjonalt nivå?


Les hele debatten