Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om manglende samsvar mellom løftene om å gi universitets- og høyskolesektoren mer tillit og det å be Nord universitet videreføre sin aktivitet på Nesna

Datert: 04.11.2021
Besvart: 10.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen en tillitsreform for universitets- og høyskolesektoren, men i statsrådens første uttalelser melder han nå at institusjonene vil få strammere politiske rammer og føringer. Et av de første grepene fra regjeringen er å i brevs form be Nord universitet videreføre sin aktivitet på Nesna.

Er statsråden enig i at økt grad av overprøving av styrevedtak og en innsnevring av styrenes handlingsrom ikke er i samsvar med løftene om å gi mer tillit til sektoren?


Les hele debatten