Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvor mange barnehager og skoler som mangler samisk språkkompetanse, og hvilke tiltak statsråden vil sette i verk for å sørge for at samiske barn får opplæring i sitt samiske språk

Datert: 04.11.2021
Fremsatt av: Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV)
Besvart: 10.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Samiske barn i barnehage og skole mangler lærere og pedagoger med samisk språkkompetanse. På Røros har vi en samisk barnehageavdeling hvor bare to av fem ansatte innehar den språklige kompetansen. Røros er ikke den eneste kommunen som har denne utfordringen.

Hvordan vil statsråden møte krisen i samisk språkopplæringen, har statsråden oversikt over hvor mange barnehager og skoler som mangler samisk språkkompetanse, og hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å sørge for at samiske barn får opplæring i sitt samiske språk i barnehage og skole?


Les hele debatten