Spørretimespørsmål fra Abid Raja (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Datert: 04.11.2021
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Det har vært ulike signaler fra regjeringens medlemmer og støttespillere rundt justering av støtten til studentene i Norge. Hurdalsplattformen legger vekt på at studentene skal få mer omfattende støtte til studiene men, uten å tidfeste og tallfeste dette.

Ser regjeringen studentenes behov, og hva er regjeringens politiske linje når det gjelder støtten til studentenes studier, og mener statsråden denne skal økes for ordinære studenter, ikke bare for studenter med barn, og i så fall når og hvor mye?


Les hele debatten