Spørretimespørsmål fra Kåre Gjønnes (KrF) til landbruksministeren


Besvart: 11.01.1989 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Kåre Gjønnes (KrF)

Spørsmål

Kåre Gjønnes (KrF): "Omlag 20 000 reinslakt sendes ut av Finnmark for å bli omdannet til forbruksvarer andre steder i landet. Dette betyr at ca. 20 årsverk eksporteres ut av fylket. I 1987 ble det brukt over en halv million kroner i fraktsubsidier over Reindriftsavtalen.

Vil statsråden bidra til at disse arbeidsoppgavene kan bli utført ved reinslakteriene i Finnmark?"


Les hele debatten