Spørretimespørsmål fra Petter Thomassen (H) til landbruksministeren


Besvart: 11.01.1989 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Petter Thomassen (H)

Spørsmål

Petter Thomassen (H): "Hemne Verft i Hemne kommune har mottatt følgende fra Landbruksdeparte- mentet i en konsesjonssak som er godkjent i alle tidligere ledd: "Da depar- tementets arbeidsmengde for tiden er stor kan Deres søknad ikke påregnes tatt opp til behandling før om ca. seks måneder. Ved å avstå fra telefonsam- taler angående søknaden kan De bidra til at saksbehandlingen går raskere."

Hva har landbruksministeren tenkt å foreta seg for å fjerne denslags arroganse og effektivisere saksbehandlingen?"


Les hele debatten