Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Spørretimespørsmål fra Reidun Andreassen (A) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 11.01.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Reidun Andreassen (A)

Spørsmål

Reidun Andreassen (A): "Hovedorganisasjonene for utvekslingsstudenter til Norge kan fortelle at de har store problemer med å få disse studentene plassert i norsk videregående skole. Det samme gjelder norske studenter som etter et studieår ute skal tilbake til norske skoler.

Hva kan statsråden gjøre for å bedre disse forholdene?" .


Les hele debatten