Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

Om hvordan statsråden ser på en grensejustering i gamle Forsand kommune når Stortinget ved to anledninger har gitt Sandnes og Forsand ja til den frivillige sammenslåingen, og om statsråden støtter dette eller oppdelingsideen

Datert: 11.11.2021
Besvart: 17.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

Helge André Njåstad (FrP)

Spørsmål

Helge André Njåstad (FrP): Det er nå ønske fra en liten gruppe innbyggere i gamle Forsand om å grensejustere hele den gamle kommunen. 4. januar 2021 svarte statsråd Astrup en av innbyggerne i Forsand at det er klokt å la nye Sandnes få virke og gi den tid det trengs for å utvikle den nye kommunen.

Ser statsråden på dette som en grensejustering når Stortinget ved to anledninger har gitt Sandnes og Forsand ja til den frivillige sammenslåingen, og støtter statsråden dette eller oppdelingsideen?


Les hele debatten