Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om statsråden mener det er riktig å gi fagorganiserte like rettigheter uavhengig av størrelsen på fagforeningen de er medlemmer av

Datert: 11.11.2021
Besvart: 17.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Anna Molberg (H)

Spørsmål

Anna Molberg (H): I Oslo må en fagforening organisere minst 17,5 pst. av de ansatte på etatsnivå for å få rett til å forhandle om for eksempel arbeidstid, ansettelser og ferieavvikling. Nylig fremmet Høyre i Oslo bystyre et forslag om å likestille alle fagforeninger og gi dem samme rettigheter uavhengig av størrelse.

Mener statsråden det er riktig å gi fagorganiserte like rettigheter uavhengig av størrelsen på fagforeningen de er medlemmer av, eller er hun enig med Oslo Arbeiderparti i denne saken?


Les hele debatten