Spørretimespørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om en fjerning av den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 f) også vil omfatte annonse-/abonnement-selgere

Datert: 11.11.2021
Besvart: 17.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Dagfinn Henrik Olsen (FrP)

Spørsmål

Dagfinn Henrik Olsen (FrP): I Hurdalsplattformen står det at det er viktig å styrke arbeidstakernes rettigheter i et arbeidsliv i endring. Hele og faste stillinger skal være hovedregelen i det norske arbeidslivet. Det står videre at en ønsker å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 f).

Vil en slik fjerning også omfatte annonse-/abonnement-selgere?


Les hele debatten