Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 18.01.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Vil miljøvernministeren ta opp spørsmålet om miljøvern-bistand fra Norge til Polen under sitt besøk i landet i februar, og hvis ja, hvilke konkrete bistands- og samarbeidsprosjekter kan tenkes innenfor rammen av COCOM-reglene?"


Les hele debatten