Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til forsvarsministeren


Besvart: 18.01.1989 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "FNs fredsbevarende styrker mangler instrukser for hvordan de skal dokumentere og rapportere menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser de blir vitne til i sitt arbeid.

Hvilke initiativ i FN har Regjeringen tatt eller vil Regjeringen ta for å få slike instrukser, og vil Forsvarsdepartementet straks ta initiativ for at norsk Unifil-personell skal få veiledning om disse problemene?"


Les hele debatten