Spørretimespørsmål fra John S. Tveit (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 18.01.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

John S. Tveit (KrF)

Spørsmål

John S. Tveit (KrF): "Ingen andre partier enn Arbeiderpartiet og Høyre er representert i et utvalg som Regjeringen oppnevnte i august 1987 til å gjennomgå kommuneloven. Ifølge uttalelser til pressen fra et utvalgsmedlem vil det bli foreslått en drastisk reduksjon av antall medlemmer i kommunestyrene.

Synes statsråden på denne bakgrunn det er rimelig at bare de to største partiene er representert i utvalget, eller vil det bli tatt initiativ til suppleringer?" (Tas opp av representanten Dag Jostein Fjærvoll)


Les hele debatten