Spørretimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

Om hvorvidt det er god forvaltningsskikk å behandle en søknad som ikke foreligger, med henvisning til at regjeringen vil sende en sak til Stortinget med forslag om å innvilge den innsendte søknaden fra fylkestinget i Troms og Finnmark, når det kun foreligger et vedtak om å forberede en sak om søknad

Datert: 18.11.2021
Besvart: 24.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): I brev fra statsråden 12. november gir han 10 kommuner og 4 fylkeskommuner anledning til å fremme søknad om grenseendring etter inndelingsloven. I brevet står det: "I henhold til regjeringserklæringen vil regjeringen sende en sak til Stortinget med forslag om å innvilge den innsendte søknaden fra fylkestinget i Troms og Finnmark." Men en slik søknad foreligger ikke, kun et vedtak om "å forberede en sak om søknad". Saken skal behandles i desember.

Mener statsråden at det er god forvaltningsskikk å behandle en søknad som ikke foreligger?


Les hele debatten