Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til kommunal- og distriktsministeren

Om statsråden kan gi en beskrivelse av den konkrete planen regjeringen har for oppløsningen av Troms og Finnmark fylkeskommune, særlig på punkter som gjelder tidsperspektiv, utredning av konsekvenser og kostnadene for oppløsning, men også den økonomiske situasjonen etter oppløsning

Datert: 18.11.2021
Besvart: 24.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

Erlend Svardal Bøe (H)

Spørsmål

Erlend Svardal Bøe (H): Regjeringen har gått inn for en oppløsning av Troms og Finnmark fylkeskommune, både i Hurdalsplattformen og også i brev til fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Kan statsråden gi en beskrivelse av den konkrete planen regjeringen har for oppløsningen av Troms og Finnmark fylkeskommune, særlig på punkter som gjelder tidsperspektiv, utredning av konsekvenser og kostnadene for oppløsning, men også den økonomiske situasjonen som Troms og Finnmark vil være i etter oppløsning?


Les hele debatten