Spørretimespørsmål fra Thea Knutzen (H) til justisministeren


Besvart: 18.01.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Thea Knutzen (H)

Spørsmål

Thea Knutzen (H): "Gjennom Norpress er det blitt kjent at Statskonsult i brev til Justis- departementet kritiserer at det nye foretaksregisteret i Brønnøysund er blitt altfor byråkratisk. Statskonsult peker på at det betydelige etter- slepet i saksbehandlingen understreker og aktualiserer behovet for en enklere og mer fleksibel organisasjonsmodell.

Hva vil justisministeren gjøre for å forbedre organiseringen av arbeidet ved Brønnøysundregisteret?"


Les hele debatten