Spørretimespørsmål fra Arent M. Henriksen (SV) til finansministeren


Besvart: 18.01.1989 av finansminister Gunnar Berge

Arent M. Henriksen (SV)

Spørsmål

Arent M. Henriksen (SV): "Ifølge Arbeiderbladet for 11. januar 1989 har statsministeren uttalt at en nedgang på bare 0,5% i bankenes utlånsrente er helt utilfreds- stillende, sett på bakgrunn av hele rentenedgangen i Norges Bank siden mai.

Hvilke tiltak kan finansministeren tenke seg å ta i bruk for å få til en større reduksjon enn 0,5% i bankenes utlånsrenter?"


Les hele debatten