Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til finansministeren


Besvart: 18.01.1989 av finansminister Gunnar Berge

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Finansministeren har uttalt at det er grunn til å frykte at den alminnelige arbeidsmoral har vært synkende de siste årene.

Hvilke tiltak vil Regjeringen iverksette for å bedre arbeidsmoralen og når kan forslag om slike forventes?"


Les hele debatten