Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til finansministeren


Besvart: 18.01.1989 av finansminister Gunnar Berge

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "Gjennom dagspressa går det fram at bankar i fleire regionar omgjer sine distriktsstyre til råd og innskrenker lånefullmakter til distrikts- kontora. Dette fører til ei sentralisering av kapital og kredittvurderingar.

Vil finansministeren syte for at denne sentraliseringa av bankvesenet ikkje fører til ein vanskelegare kapitaltilgang til distrikta?" (Tas opp av representanten Lars Velsand)


Les hele debatten