Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

Om regjeringen vil forsere anskaffelse av nye stridsvogner i forhold til den tidsplanen som gjeldende langtidsplan legger opp til, det vil si innfasing av nye stridsvogner fra 2025

Datert: 25.11.2021
Besvart: 01.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): I innstillingen til langtidsplanen for forsvarssektoren, jf. Prop. 14 S (2020–2021), kritiserer Senterpartiet regjeringen Solberg for fremdriften i anskaffelsen av nye stridsvogner og påpeker at det haster å starte investeringen. Daværende medlem av utenriks- og forsvarskomiteen fra Senterpartiet uttalte til Forsvarets forum allerede 15. mai 2018 at situasjonen var så "ille" at hun "nesten ikke finner ord".

Vil regjeringen forsere anskaffelse av nye stridsvogner i forhold til den tidsplanen som gjeldende langtidsplan legger opp til, det vil si innfasing av nye stridsvogner fra 2025?


Les hele debatten