Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til sosialministeren


Besvart: 18.01.1989 av sosialminister Tove Strand

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Enkelte har hevdet at mange som frykter oppsigelse eller permittering sykemelder seg før oppsigelse eller permittering iverksettes for å sikre seg høyere utbetaling fra statskassen.

Viser sykefravær- og sykepengeutbetalingsstatistikken tegn på at slike påstander medfører riktighet og hvis så er tilfelle hva vil sosialministeren gjøre for å hindre et eventuelt misbruk av sykepengeordningen?"


Les hele debatten